INFO
PORTFOLIO
CONTACT TEXTS/
REVIEWS
 
  Prosjektbeskrivelse - Et godt Motiv
Utstilling på RAM galleri 22. november 2012

Text in english


Tittelen på Birgitte Sigmundstad sitt nye prosjekt løfter publikum elegant inn til sakens kjerne; hun har jobbet dokumentarisk med foreldre som forteller om erfaringene med å ha barn som jobber som kunstnere.

I denne sammenhengen er utøverne fra ulike felter - billedkunstnere, musikere og skuespillere. Det gode motivet i tematikken ligger nært oss alle; hvilke forventninger og ønsker har foreldrene for barnas yrkesvalg, og hva skjer med deres spesielle ønsker for sitt barn og for deres generelle forhold til kunst når barna realiserer dette yrkesvalget?

Sigmundstad har i flere prosjekter jobbet med kunstnerisk rekonstruksjon. I denne utstillingen går hun helt enkelt til verks, og stiller seg i en vinkel der ikke alle andre flokker seg. Historien om kunsten gir oss utallige muligheter til å oppleve beskrivelser og mytefortellinger om foreldre eller par som har jobbet i kunstfeltet. Mer sjelden er de delte tankene fra opphavet til kunstnere i dag. Selv beskriver hun det slik:
"Hensikten med filmen er å gi et bilde av hvordan vi - sett gjennom foreldrenes øyne - forholder oss til kunst og kunstnere. Hvor står kunstnermyten i dag, og hvordan regnes kunstnerlig suksess?" Selv deltar Sigmundstad i begge av utstillingens filmer.

I den ene filmen skildrer foreldrene hennes stolt søsterens julekort fra kulturministeren. Søsteren er også kunstner. Den andre filmen er en samling intervjuer med foreldre av et utvalg norske kunstnere, inkludert kunstnerens mor.

 

Utsillingen på vei opp på Galleri RAM