INFO
PORTFOLIO
CONTACT
 
  Dear Sherman
HD video, super 8, video, 33 minutter, 2018

På en europeisk filmfestival blir to regissører en fra Singapore og en fra Norge satt sammen for å lage en film. Birgitte (Norge) og Sherman (Malaysia) bestemmer seg for å lage en dokumentar som skal bestå av små visuelle brev. Små filmer med tema reise, opprinnelse, mødre og hjemland skal sendes til hverandre og til slutt bli en film. Men arbeidet går sakte og kommunikasjonen svikter. Etter en stund stopper det opp. Andre prosjekter og utfordringer gjør det vanskelig å fullføre filmen. Dear Sherman er en film om et feilet kunstnerisk samarbeid men også om prosessen det er å lage en film

At a European Film Festival, two directors are put together to make a movie. They decide to make a movie consisting of small visual letters. Small films will be sent to each other and eventually become a documentary film that will cover the topic of travel, origin, mothers and homeland. But work is slow and communication fails. After a while, it stops. Other projects and a challenging theme make it difficult to complete the movie. Dear Sherman is a film about collaboration but also about the process of making a movie.